Dagverslag Symposium TaalpuntNL

Dagverslag Symposium TaalpuntNL
Maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar Taalpunt NL, methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. Overigens bestaat de naam Taalpunt NL nog geen 25 jaar; in 1994 werd Fundamentaal ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen en bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.

In een lezing gaf prof. dr. Hans Hulshof zijn visie op taaldidactiek en de mogelijkheden die er zijn om het vak Nederlands nog meer inhoud te geven. Jarenlang gaf hij zijn studenten in de lerarenopleiding gelegenheid om de methode te bestuderen en te testen op kwaliteit: de aandacht voor taalkunde kwam er daarbij steeds positief uit. De aanbevelingen van Hulshof als start van de evaluatie van editie 3 waren duidelijk: zorg voor meer samenhang tussen de leerlijnen en kies een perspectief op taal dat leidend is voor je aanpak:
Als taalkwestie vanuit drie perspectieven: taalnorm (de regels), taalwerkelijkheid (gebruik) en eigen taalgevoel;
Als taalverschijnsel vanuit zes vakperspectieven: hoe gebruikt? hoe beoordeeld? hoe gewaardeerd? hoe zit het
in elkaar? hoe leer je het? hoe varieert en verandert het?

Vier docenten die met Taalpunt NL werken inspireerden de aanwezigen met hun creatieve lesideeën en leerlingen gaven hun mening over de methode in een filmpje. Projectleider Arie van Groningen hield een causerie over de geschiedenis van de methode en het taalonderwijs.

Met een door Annemarie Nobel geschreven lied bezongen we het vak Nederlands en de inspanningen van de docenten:
 
Maar de leraar doet zijn best
En gaat, ondanks het protest,
Met de spelling in de weer
Struikelbokken keer op keer.

Met een reuzeleuk gedicht
En een aardig nieuwsbericht
Of een boeiend kort verhaal
Wekt hij liefde voor de taal
 
Tot slot testte een Kahootquiz de kennis van taalverschijnselen en de methode en werd Arie van Groningen in het zonnetje gezet met een glossy als dank voor zijn jarenlange inzet.

Na afloop kregen de deelnemers aan het minisymposium een boekje met columns over taalkundige onderwerpen mee naar huis. Aan de enthousiaste reacties en de aanbevelingen voor de evaluatie kunnen we afleiden dat het een zeer geslaagd symposium was.
Terug