Deel 1 - 3e herziene druk

Deel 1 - 3e herziene druk
Inmiddels zijn de drukproeven van deel 1 (3e herziene druk) aan het projectteam geleverd. Als er zich geen onverwachte zaken voordoen, worden de boeken op tijd aan de scholen geleverd, d.w.z. voor de zomervakantie. De bestelformulieren zijn inmiddels aan de directies verzonden. De digitale applicatie is in productie; in april en mei zal een pilot gedraaid worden met het Van Lodenstein College, locatie Barneveld en mogelijk een andere school.
Terug