Nieuws over Taalpunt NL

Nieuws over Taalpunt NL
Er wordt binnen de redactie van Taalpunt NL hard gewerkt!

In het laatste nieuwsbericht op de website (www.taalpuntnl.nl) over 12,5 jaar Taalpunt NL maakten we melding van de ontwikkeling van deel 3 derde editie. Aan het eind van dit cursusjaar verschijnen de volgende vijf delen:
Taalpunt NL Basis deel 3
Taalpunt NL Kader deel 3
Taalpunt NL GT/Mavo deel 3
Taalpunt NL Havo deel 3
Taalpunt NL VWO deel 3

Het theorieboek dat bij de 2e editie nog afzonderlijk voor GT werd uitgegeven is nu geïntegreerd met het opdrachtenboek. Dit was voor kader al eerder het geval. Leerlingen werken nu met één boek conform de wens van de meeste gebruikers.  
Het GT-boek verschijnt onder de dubbele naam GT/Mavo, omdat verschillende scholen deze leerweg ook verschillend benoemen.
Nieuw in de derde editie is de splitsing van deel 3 Havo en Vwo, die nu beide een eigen boek krijgen. De verrijking voor het vwo zit vooral bij de leerlijnen Lezen, Schrijven en Taal over taal en komt tot uitdrukking in langere, moeilijkere teksten in de verdieping van talige onderwerpen.

Digitale opdrachten
Evenals bij de delen 1 en 2 zijn ook bij deel 3 digitale opdrachten ontwikkeld voor herhaling en verdieping. Leerlingen kunnen hiermee zelfstandig en op hun eigen niveau aan de slag. We constateren dat steeds meer scholen gebruikmaken van de digitale component. Problemen met de links naar videofragmenten naar Teleblik en andere sites hopen we in de nabije toekomst voorgoed achter de rug te hebben doordat we de rechten voor vijf jaar opkopen en het filmmateriaal streamen en via een eigen kanaal aanbieden.

Bestellen
De bestellijsten voor de boeken komen in maart naar de scholen.

Herziening deel 4
Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het leermiddelontwerp (lmo) van de delen 4 vmbo. Na de voorjaarsvakantie komt dit lmo voor commentaar naar de secties Nederlands. We zijn benieuwd naar de reacties op enkele fundamentele vragen over de opzet die de projectgroep heeft geformuleerd.
De redactie voor deel 4 is inmiddels gevormd. We hopen ook weer op betrokken meelezers van de scholen, want de zinvolle feedback van het werkveld in het ontwikkelstadium kunnen is voor de kwaliteit van de methode onmisbaar.
Met de levering van deel 3 is de 3e editie voor havo en vwo afgerond. Voor de bovenbouw is geen bij Driestar educatief geen methode taalvaardigheid beschikbaar. Wel maken alle reformatorische scholen voor literatuurgeschiedenis gebruik van Literatuur in zicht.

Vragen?
Nogmaals herhalen we het aanbod van informatie over de methode op maat als uw vakgroep daaraan behoefte heeft. We komen graag naar uw school om in gesprek te gaan over de methode.

Met hartelijke groet,

Arie van Groningen (projectleider)
Annemarie Nobel (projectmedewerker)
Lidianne Colenbrander (secretaris)


Terug