TaalpuntNL wordt Kapitaal

TaalpuntNL wordt Kapitaal
De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

Na stevig overleg tussen de juryleden werd Ruben van Asselt tot winnaar uitgeroepen. Op basis van zijn inzending krijgt de nieuwe methode de naam KAPITAAL. Op dinsdag 7 juli werd Ruben op het Van Lodensteincollege (locatie Barneveld) ‘overvallen’ door Annemarie Nobel en Lidianne Colenbrander (projectleiding Taalpunt NL) om hem zijn prijs te overhandigen. Natuurlijk was er ook taart voor de hele klas.
 
We hebben de naam KAPITAAL gekozen omdat er het woord ‘taal’ in terug te  vinden is en omdat een goede taalbeheersing van grote waarde is. Ook kan het woord kapitaal de betekenis hoofdletter hebben. Daarnaast is taal een kapitale scheppingsgave, wat wel blijkt uit het feit dat God zich primair via de weg van taal aan ons bekendmaakt.

De nieuwe methode zal naar verwachting verschijnen in juni 2021.
Terug