Uit de redactievergadering

Uit de redactievergadering
Op 1 oktober kwam de redactie van Taalpunt NL bij elkaar voor de eerste redactievergadering van dit schooljaar. Graag delen we met u de hoofdpunten uit dit overleg.

-
Taalpunt NL deel 3 voor BB, Kader, GT/Mavo, havo en vwo is op alle scholen in gebruik genomen. We
ontvangen gelukkig positieve reacties. We staan open voor suggesties of vragen n.a.v. deel 3!
-
De redactie bestaat dit jaar uit:
Joanne de Bakker (Lezen; Schrijven; Grammatica)
Martine van Hartingsveldt (Spreken, Kijken, Luisteren; correctie)
Robert-Jan van den Hoorn (Fictie)
Fietje Schreuder (Spelling)
Egbert Slagboom (Woordenschat; Taal over Taal)
(eindredactie: Annemarie Nobel, projectleiding: Arie van Groningen)
-
In de afgelopen weken is gewerkt aan de herziening van hoofdstuk 1 van Taalpunt NL deel 4 BB en Kader. Voor
deel 4 GT/Mavo, dat niet in hoofdstukken maar modulair is opgebouwd, is de theorie gereviseerd.  Later zullen de verwerkingsopdrachten herzien worden.  
-
Binnenkort ontvangen de meelezers van de scholen hoofdstuk 1. De meelezers worden uitgenodigd voor de
volgende redactievergadering (5 november) en kunnen dan meepraten over de eerste hoofdstukken.
-
In eerste instantie waren we van plan om geen deel 3-theorie in deel 4 te herhalen. Alleen nieuwe theorie zou in
het boek komen, en digitaal wordt een compleet theorieoverzicht (met alle theorie van deel 3 en 4) aangeboden. Dit blijkt toch niet handig. Waar nodig, wordt in het boek dus tóch theorie van deel 3 herhaald. Het digitale totaaloverzicht komt er evengoed!
-
We hebben begrepen dat niet iedere school grammatica geeft in GT/Mavo 4. In het boek wordt toch een module
grammatica opgenomen, o.a. voor leerlingen die doorstromen naar de havo.
Terug