Uitwisseling lesmateriaal

Uitwisseling lesmateriaal
Onlangs ontmoetten de redactie en projectleiding van TaalpuntNL vertegenwoordigers van de verschillende gebruikersscholen. Deze meelezers gaven hun feedback op het lesmateriaal dat momenteel ontwikkeld wordt.

Tijdens deze bijeenkomst werd het idee geopperd om via de digitale omgeving lesmateriaal en -idee├źn uit te wisselen. TaalpuntNL wil graag een platform bieden voor deze uitwisseling.

Wilt u materiaal delen met andere gebruikers van TaalpuntNL? Stuur dan een e-mail naar H.A. (Lidianne) Colenbrander met uw materiaal en vermeld daarbij:

- van welke school het afkomstig is
- indien van toepassing/gewenst: de naam van de ontwikkelaar
- een korte omschrijving van het materiaal
- indien nodig, een korte instructie  voor de gebruiker

U kunt het materiaal dan terugvinden bij de downloads voor docenten in de digitale omgeving.
Terug